Tip van de Trainer:

Met welk doel train jij? Hoe concreter het doel, hoe beter de training. Schrijf bijvoorbeeld eens op welke stappen nodig zijn om jouw doel te bereiken.