Tip van de Trainer:

Met welk doel train jij? Hoe concreter het doel, hoe beter de training. Schrijf bijvoorbeeld eens op welke stappen nodig zijn om jouw doel te bereiken.

Heeft u belangstelling in een Graziozo maatwerkzadel? Of wilt u een zadel aan laten aanmeten? Neem contact met ons op jose.veltman@graziozo.com