Samenwerken brengt je verder
BLOG #september 2021

Zoals we eerder hadden aangegeven is paardrijden een puzzel. Ruiters willen het allerbeste voor hun paarden en schakelen daarbij diverse professionals in, ieder die goed is in zijn of haar eigen vakgebied. Hierbij kun je denken aan ruiters, instructeurs, hoefsmeden, zadelmakers, dierenartsen, osteopathen en fysiotherapeuten. We zijn dus indirect allemaal collega’s met als gezamenlijk doel: ruiter en paard naar een hoger plan helpen.

Wij zijn ervan overtuigd dat ieder op zijn of haar vakgebied heel erg kundig is! Helaas vinden wij ook dat de experts zich nog wel eens begeven op een gebied dat niet van hun is. Ook komt het te vaak voor dat zonder dat men zich vooraf goed heeft laten informeren er te snel een conclusie wordt getrokken. Ervan uitgaande dat om een objectieve mening te kunnen vormen dat buiten het eigen vakgebied ligt jij je echt van inhoudelijke informatie moet voorzien om een goede visie te kunnen creëren. De klant is niet geholpen met tegenstrijdige adviezen. Dit gaat ten koste van ieders geloofwaardigheid en dat is ongelofelijk jammer. Deze blog is om bewustwording te creëren (met name bij de professionals) om onderling meer met elkaar te overleggen en samen te werken. Daar is nog een wereld te winnen, vinden wij.

Helaas is het (ras) paarden mensen en de daarbij behorende karakter eigenschappen zoals onder andere behoorlijk eigenwijs en soms zichzelf een tikkie overschattend, een veel voorkomende DNA afwijking. Ja, inclusief wij maar bewustwording is een goed begin;).

Wij zijn van mening dat als bijvoorbeeld een instructeur eens van gedachten zou wisselen met een zadelmaker of bijvoorbeeld een dierenarts met de instructeur we echt grote stappen zouden kunnen gaan zetten.

Ten eerste zoal door de kennis die we in huis hebben te delen en de klant als uitgangspositie te nemen zal er veel progressie kunnen worden gemaakt. Want het zal echt verbazen hoe iedere expert op zijn of haar vakgebied precies kan onderbouwen waarom dit op een bepaalde manier is aangepakt. Samenwerking als sleutelwoord en zo samen tot een en hetzelfde gezamenlijke doel komen. Voor de klant in kwestie zal dit ook veel professioneler overkomen en de geloofwaardigheid zal voor de klant groeien.

Veel ruiters en professionals herkennen zich hierin. Dus laten we met elkaar zorgen dat we onze eigen trots soms even een beetje aan de kant zetten en onze mening iets nuanceren. Je houden bij je eigen expertise en vakgebied en het overige laten daar waar het thuis hoort. Dit is vaak natuurlijk met de beste bedoelingen. Maar het is beter om de dingen overlaten aan diegene die daar in is gespecialiseerd om zo de neuzen dezelfde kant op te krijgen.

Laten we eerlijk zijn, een architect hoeft ook niet in zijn eentje een huis te bouwen. Dus de boodschap is deel je kennis.